Privacy statement

De website van Heinde & Ver is eigendom van Heinde & Ver Franchise B.V. Heinde & Ver beschermt en beveiligt persoonlijke gegevens zorgvuldig.

De website van Heinde & Ver is eigendom van Heinde & Ver Franchise B.V. Heinde & Ver beschermt en beveiligt persoonlijke gegevens zorgvuldig.

De wet Bescherming Persoonsgegevens is van toepassing en Heinde & Ver Franchise B.V. houdt zich aan de eisen die hiervoor gesteld zijn. Heinde & Ver Franchise B.V. kan de gegevens verkregen via deze website opnemen in bestanden die ten doel hebben nader onderzoek te doen naar de producten en diensten van Heinde & Ver.
Heinde & Ver Franchise B.V.  is gerechtigd samen te werken met partners en kan de aan haar beschikbaar gestelde gegevens met deze partners delen. Heinde & Ver Franchise B.V.  is niet verantwoordelijk voor de wijze waarop de partner met deze gegevens omgaat. Wel zal Heinde & Ver trachten alleen met partijen samen te werken die zich conformeren aan de wet Bescherming Persoonsgegevens. Heinde & Ver verstrekt persoonlijke gegevens zonder toestemming niet aan derden.
Het verwerken van gegevens
Heinde & Ver kan jouw gegevens opnemen in bestanden die ten doel hebben nader onderzoek te doen naar de producten en diensten van Heinde & Ver.

Bescherming van persoonsgegevens

Heinde & Ver werkt met procedures om de veiligheid van jouw gegevens te waarborgen. Zo zal worden getracht te bewerkstelligen dat onbevoegden geen toegang krijgen tot persoonlijke gegevens.

Wijzigingen

Heinde & Ver Franchise B.V. behoudt zich het recht om wijzigingen aan te brengen in deze Privacy Statement. Het verdient aanbeveling om dit Privacy Statement geregeld te raadplegen, zodat je van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Cookies

Een cookie is een klein tekstbestandje dat een website op jouw computer, laptop, tablet of mobiele telefoon plaatst op het moment dat je de website bezoekt. In deze cookies wordt informatie over jouw websitebezoek opgeslagen, waardoor de website juist kan functioneren en jouw bezoek wordt geoptimaliseerd. Door het gebruik van cookies kan een website jou herkennen bij een volgend bezoek aan de website

Soorten cookies

Er zijn verschillende soorten cookies. Meer informatie over de cookies vind je hieronder. Ook verwijzen wij je door naar de verklaringen van derde partijen op hun eigen website. Let er wel op dat deze verklaringen kunnen wijzigen, daar hebben wij geen invloed op. Hoe wij omgaan met jouw privacy is te vinden in onze Privacy Statement.

Functionele cookies

Functionele cookies zijn noodzakelijk om een website goed te laten functioneren. Ze zorgen bijvoorbeeld dat je kunt reserveren bij Heinde & Ver wanneer je dat wenst.

Analytische cookies

Met analytische cookies kunnen we het websitebezoek meten en functionaliteiten testen. De statistieken geven ons inzicht in hoe jij onze website gebruikt en hoe jij ons hebt gevonden. Deze kennis gebruiken we om de website continu te verbeteren en de ervaring van onze bezoekers zo prettig mogelijk te maken. We maken gebruik van Google Analytics en Google Tag Manager om inzichten te verkrijgen uit de data en te optimaliseren.
Voor meer informatie over wat deze bedrijven met de verzamelde gegevens doen, verwijzen we naar hun privacy verklaringen:
Google

Advertentiecookies

Om onze diensten onder de aandacht te brengen, maken wij gebruik van online advertenties. Wij maken hiervoor gebruik van Google Adwords, Google Dynamic Remarketing, Platform 161, Sizmek en Facebook Custom Audience. Deze partijen plaatsen cookies om digitale advertenties te kunnen tonen op websites van derden, informatie te verzamelen over hoe of wanneer je als gebruiker interactie met deze advertenties hebt gehad en profielen in kaart te brengen. Zo houden we onze advertenties zo gericht mogelijk. Voor meer informatie over wat deze bedrijven met de verzamelde gegevens doen, verwijzen we naar hun privacyverklaringen:
Google
Facebook
Platform161
Sizmek 

Overige

Wij zullen deze verklaring af en toe moeten aanpassen, omdat bijvoorbeeld onze website of de regels rondom cookies wijzigen. Heinde & Ver Franchise B.V. mag de inhoud van de cookies altijd en zonder waarschuwing vooraf wijzigen. Je kunt deze webpagina raadplegen voor de laatste versie. Indien je akkoord bent gegaan dat onze website cookies plaatst, kun je dit ongedaan maken via de instellingen van je browser.

Privacyreglement Heinde & Ver Franchise B.V.

Conform de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) heeft Heinde & Ver Franchise BV. (hierna: "Heinde & Ver") de informatieplicht om aan te geven welke persoonsgegevens via deze website worden verzameld. In dit privacy statement staat alles over de persoonsgegevens die worden verwerkt via deze website en onze nieuwsbrief.
Reeuwijkse Poort 215 2811 MZ Reeuwijk www.heindever.nl

Heinde & Ver is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 67946798

Gegevens van bezoekers van de website van Heinde & Ver 

Categorieën van persoonsgegevens
Indien u een bezoek brengt aan onze website en het contactformulier invult, worden daarbij de volgende persoonsgegevens verwerkt:
- Naam;
- E-mailadres;
- Telefoonnummer.

Doeleinden
Heinde & Ver gebruikt de bovengenoemde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

- Het beantwoorden van uw vraag;
- Het verwerken van uw opmerking;
- Het toesturen van gevraagde informatie.

Grondslag
Indien u contact met ons opneemt, heeft Heinde & Ver een gerechtvaardigd belang om bovengenoemde persoonsgegevens te verwerken. De verwerking van deze gegevens is noodzakelijk voor de goede afhandeling van uw verzoek.
Bewaartermijn
Persoonsgegevens van bezoekers van de website worden verwijderd nadat jouw verzoek of vraag is beantwoord of uw opmerking is verwerkt.

Tijdens uw bezoek aan Heinde & Ver - in tijden van Corona

Categorieën van persoonsgegevens
Indien u een bezoek brengt aan één van onze restaurants, zijn wij sinds 10-8-2020 door de Rijksoverheid verplicht een gastenregistratie bij te houden. Hierbij worden de volgende gegevens verwerkt:
- Naam;
- Telefoonnummer;
- Een verklaring dat u geen coronaverschijnselen heeft.

Doeleinden
Heinde & Ver verwerkt de bovengenoemde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:
- Enkel en alleen zodat de GGD met u in contact kan komen, mocht er naderhand een coronabesmetting geconstateerd worden op de avond van uw bezoek.

Grondslag
Zolang de Rijksoverheid deze bijzondere maatregelen oplegt aan de horeca, is Heinde & Ver verplicht deze informatie aan u te vragen. Het staat u echter vrij om deze informatie al dan niet aan ons te verschaffen.

Bewaartermijn
Persoonsgegevens van bezoekers van onze restaurants zullen 14 dagen nadat uw bezoek heeft plaatsgevonden worden verwijderd. Wanneer de Rijksoverheid bepaalt dat deze gegevens langer óf korter bewaart dienen te worden, zullen wij ons hierop aanpassen.

Gegevens van medewerkers van Heinde & Ver

Wij verwerken persoonsgegevens van onze medewerkers. De verwerking van deze gegevens laten we buiten beschouwing in dit privacyreglement. Op het moment van indiensttreding leggen wij aan onze medewerkers uit hoe wij omgaan met hun persoonsgegevens.
Gegevens van sollicitanten

Categorieën van persoonsgegevens

Als u bij Heinde & Ver solliciteert, worden volgende persoonsgegevens verwerkt:
- Naam;
- E-mail;
- Adres;
- Woonplaats;
- Telefoonnummer.

Doeleinden
Bovengenoemde persoonsgegevens worden verwerkt om de procedure van sollicitaties goed te laten verlopen, waaronder:
- Het opnemen van contact met u voor het maken van een afspraak of het geven van terugkoppeling;
- Het beoordelen van uw profiel voor de functie waarvoor u hebt gesolliciteerd.

Grondslag
Indien u bij ons solliciteert, heeft Heinde & Ver  een gerechtvaardigd belang om bovengenoemde persoonsgegevens te verwerken. De verwerking van deze gegevens is noodzakelijk om de sollicitatieprocedure goed te laten verlopen.

Bewaartermijn
Uw persoonsgegevens worden vier weken nadat de vacature is vervuld verwijderd, tenzij u toestemming geeft om uw persoonsgegevens langer te bewaren.

Klachten – waar kan u terecht met klachten

Indien u van mening bent dat de bepalingen van dit reglement niet worden nageleefd of uw rechten met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens niet worden gerespecteerd, kan u dit aan ons kenbaar maken via het e-mailadres info@heindever.nl of via het telefoonnummer 0182 - 644643

Cookies

Heinde & Ver maakt op haar website gebruik van cookies. In onze cookieverklaring kan u meer lezen over wat cookies zijn en welke cookies Heinde & Ver op haar website plaatst.

Contactgegevens
Mocht u vragen hebben over dit privacyreglement, onze cookieverklaring of de verwerking van uw persoonsgegevens door Heinde & Ver, dan kan u contact opnemen met onze Functionaris voor de Gegevensbescherming via onderstaande contactgegevens:
Heinde & Ver Franchise BV
T.a.v. Functionaris voor de Gegevensbescherming
Van Leeuwenhoekstraat 13
2811 DW Reeuwijk

Telefoonnummer: 0182 - 644643
E-mailadres: info@heindever.nl


Inwerkingtreding van het privacyreglement
Wij behouden ons het recht voor om dit privacyreglement te wijzigen. Wijzigingen zullen op onze website worden gepubliceerd. Het verdient aanbeveling om dit Privacyreglement geregeld te raadplegen, zodat u van eventuele wijzigingen op de hoogte bent.
Dit Privacyreglement is voor het laatst bijgewerkt in mei 2018.